Logo [Fysioterapeutti Satu Vaarula]
 
 

Rosenmenetelmä

"Ruumis on ihmiselle uskollinen. Se ei jätä ilmaisematta, kun tilanteessa ollaan muuten mykkiä."
Pirkko Siltala

Mitä Rosen-menetelmä on?

Rosen- menetelmä on fysioterapeutti Marion Rosenin 1930-luvulta alkaen kehittämä menetelmä kehotietoisuuden syventämiseen. Suomessa sitä saavat harjoittaa pitkän koulutuksen läpikäyneet Rosen-terapeutit (www.rosenterapia.com).

Ihminen oppii luontaisesti suojaamaan aitoa minäänsä ja sopeutuu näin ympäristöönsä jo pienestä asti pienentämällä hengitystä, ja esim. pelosta käsin kääntää tunteitaan sisäänpäin "turvaan" ja näin etääntyy kehostaan. Hoitotilanteessa kehon asento, jännitykset ja tapa hengittää tulevat nähdyksi, ja koko eletty elämä on siinä läsnä.

Erityisesti se mitä yritämme piilottaa itseltämme ja muilta, näkyy kehossa. Keho käyttää paljon energiaa torjuntaan, ja väsyy. Kun keho saa sallivassa läsnäolossa kokemuksen turvallisesta läsnäolosta, psyyken sen salliessa, pidäke eli lihasjännitys hellittää ja alitajunnassa oleva jännityksen syy nousee tietoiseen mieleen.

Erityisesti traumaattiset kokemukset ja vammat heikentävät kykyämme aistia omaa kehoa, koska voimakkaat tuntemukset kehossa voivat olla sietämättömiä kestää. Niiden integroiminen osaksi omaa kehoa on kuitenkin mahdollista kun niihin liittyvät kehon osien muistot ja tuntemukset tulevat osaksi tietoista minää.

Jo pelkästään kiireinen, rationaalinen järjen varassa eletty elämä etäännyttää kehon tuntemuksista ja saa aikaan rasitustiloja. Elämässä sattaa olla toistuvia, hallitsevia tapoja toimia jotka estävät olemasta läsnä itselle, esim. tunteet joita ei voi myöntää itselleen tai ilmaista muille; surematon suru, myönteisellä aggressiolla piirtämättä jääneet oman itsen rajat, torjutuksi tuleminen tai satuttavat, meitä määrittelevät sanat, jotka eivät ole totta, varhain vannotut valat tai odotukset joita emme pysty tai halua täyttää. Olemme sivuuttaneet aitoa itseämme, mutta se on olemassa meissä ja tavoitettavissa kosketuksen kautta. Hoidosta voi seurata rentoutuminen, aistien herkistyminen, maailman näkeminen uusin silmin, oman tahdon ja luovuuden löytyminen, jonka myös muut ihmiset voivat huomata.

Kirjallisuutta:

  • Marion Rosen,Susan Brenner: Rosen-menetelmä, kosketusta keholle ja mielelle 2005.

Lisätietoja:

Tmi Fysioterapeutti Satu Vaarula

Vastaanotto Ypäjällä:
Varsanojantie 8
32100 Ypäjä

 

Vastaanotto Tampereella:
 

 

Vastaanotto Forssassa:
0400 430 088

 

Ajanvaraukset puhelimitse:
0400 430 088